Juhtkond vastutab sisekontrollisüsteemi loomise ja toimimise eest. Kas olete veendunud, et Teie organisatsiooni sisekontrollisüsteemid on asjakohased ja tõhusad? Kas organisatsiooni tegevus on läbipaistev nii Teile kui ka teie klientidele ja huvigruppidele? Kas ja kuidas oleks võimalik protsesse tõhustada, et pakkuda klientidele paremat teenust? Nendele küsimustele aitab vastuse leida siseaudiitor.

Hästi toimivad kontrollisüsteemid aitavad riske maandada ja eesmärke saavutada. Siseaudiitor annab kindlust juhatusele, nõukogule ja seeläbi omanikele, et organisatsioon toimib nii nagu peab. Lisaks nõustab siseaudiitor vajadusel nii juhatust kui ka organisatsiooni teisi liikmeid oma parimate teadmiste ja oskuste kohaselt väga erinevates valdkondades.

Tulge seminarile ja kuulake, kuidas siseaudit toimib ja millist lisandväärtust võiks sellest saada Teie organisatsioon! Ootame seminarile eelkõige ettevõtete juhte ja omanikke.

Seminaril räägime järgmistel teemadel:

  • Kes on siseaudiitor, kuidas ta erineb vandeaudiitorist ja sisekontrolörist.
  • Millistes organisatsioonides peab olema siseaudiitor ja millised on nõuded tema tegevusele.
  • Millal on mõistlik siseauditi teenus sisse osta ning millistel juhtudel võiks luua siseaudiitori ametikoha.
  • Kuidas saab siseaudiitor aidata vältida huvide konflikti ning pettuseid – teeme ülevaate siseaudiitori pakutavatest teenustest praktiliste näidete varal.
Esinejad
Kai Paalberg Riskijuhtimisteenuste osakonna juht, juhtiv siseaudiitor
Raili Ilves Kliendisuhete haldur ja finantsnõustaja

Registreeruge seminarile!

Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Registreerumiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 0500.

Registreeruda palume hiljemalt 17. septembril 2019.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada vähemalt kaks tööpäeva enne seminari toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 0500. Siis saame vabanenud kohta pakkuda järgmistele soovijatele.

Grant Thornton Baltic
  • Pärnu maantee 22, Tallinn, III korrus
  • 19. septembril 2019
  • Kell 14.00-15.00
  • Eelregistreerumisega!
Tel: 626 0500 Contact: