Perearstil on lisaks arstitööle vaja tegeleda paberimajandusega ning hoolitseda selle eest, et patsientide isiku- ja terviseandmeid kogutaks, säilitataks ja edastataks õigesti. Ei soovi ju ükski patsient, et tema terviseandmed satuksid valedesse kätesse! Seega on perearstil eriti oluline vältida mainekahju, mis võimaliku isikuandmete lekkega paratamatult tekib.

Uuringute põhjal saab öelda, et 80% andmelekete põhjus on inimlik eksitus või teadmatus. Selleks, et oskaksite patsientide isiku- ja muude andmetega õigesti ümber käia, ootame Teid seminarile oma teadmisi täiendama!

Osalemine on tasuta!

Seminaril räägivad Grant Thornton Balticu kliendisuhete haldur Raili Ilves ja andmekaitse teenuse juhtivnõustaja Maili Torma järgmistel teemadel:

 • millised peaksid olema perearstipraksises kokku lepitud töökorrad, et vältida andmete lekkimist ja sellest põhjustatud kahju;
 • millised on olnud peamised probleemid isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisel;
 • mida tuleb kindlasti silmas pidada, et tagada perearstipraksise tegevuse jätkuv vastavus isikuandmete kaitse üldmäärusega;
 • miks ja kellel tuleks osaleda küberturvalisuse koolitusel;
 • millist kasu saab infoturbe auditi tegemisest;
 • milline peab olema infoturbe alane dokumentatsioon, näiteks infoturbe ja intsidentidest teavitamise kord, tarkvaraarenduste ja riistvara sisseostmise kord jms.
Esinejad
Raili Ilves Kliendisuhete haldur ja finantsnõustaja
Maili Torma Juhtiv nõustaja, riskijuhtimisteenused, andmekaitse (CIPP/E, CIPM)

Registreeruge seminarile!

Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Registreerumiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 0500.

Registreeruda palume hiljemalt 19. aprillil 2019.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada vähemalt kaks tööpäeva enne seminari toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 0500. Siis saame vabanenud kohta pakkuda järgmistele soovijatele.

Grant Thornton Baltic
 • Pärnu mnt 22, Tallinn
 • III korrus
 • Toimumise aeg
 • 23. aprillil 2019
 • Kell 15.00–17.00
 • Eelregistreerumisega!
Tel: 626 0500 Contact: