Seminar on mõeldud ettevõtjatele, kes soovivad oma ettevõttes üles ehitada hübriid- või kaugtöösüsteemi.

Paindlik tööajavorm kodukontoris töötamise näol on tulnud, et jääda. Kaugtöö rakendamisel on oluline läbi mõelda terviklik töökorralduse süsteem, et tagada positiivsed tulemused ja korrektne kaugtöö korraldus. Seminaril annamegi ülevaate peamistest teemadest, millega kaugtöö puhul tuleb arvestada. Seminari lõpus on planeeritud 25 minutit ka küsimustele vastamiseks.

Teemad:

  1. Millest alustada, kui ettevõttes või asutuses ei ole varem kaugtööd kas üldse või olulisel määral rakendatud? Kuidas luua toimiv terviksüsteem ja miks selles protsessis on oluline nii juhtkonna tugi kui ka töötajate kaasamine protsessi? Sellest räägib lähemalt personaliteenuste juhtiv nõustaja Marge Litvinova.

  2. Juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits annab ülevaate tööandja ja töötaja õigustest ja kohustustest kaugtöö tegemisel. Miks on vaja vormistada eraldi kokkulepe kaugtöö alustamiseks ja lõpetamiseks? Kuidas saab tööandja maandada riske kaugtöö juhendi koostamisega?

  3. Kaugtöö tekitab ka maksuküsimusi, eriti kodukontoriga seotud kulude kompenseerimisel või kodukontori sisustamisel. Olukorras, kus tööd tehakse mujal kui tööandja riigis, tuleb arvestada ka rahvusvahelise maksuõigusega ja nii töötajal kui ka tööandjal võib tekkida teises riigis maksukohustus. COVID-19 põhjustatud olukorra tõttu võivad aga kehtida erandid, mille kohta on maksu-ja tolliamet andnud oma juhised. Täpsema ülevaate annab juhtiv maksunõustaja Urzula Välb.

  4. IT-valdkonna juht Arko Kurg annab ülevaate, kuidas saab IT kaasa aidata kaugelt töötamisele, milliseid vahendeid kasutada ja millele tuleb eraldi tähelepanu suunata. Lisaks on oluline mõista, millised turvalisusprobleemid varitsevad kodus töötamisel, kuidas on kõige mõistlikum korraldada ettevõtte keskkondadele ligipääs ning kuidas korraldada töö jätkumine hoolimata asukohast. Boonusena saate kuulda IT probleeme puudutavaid  praktilisi näiteid ja lahendusi kodus töötamisel.

  5. Lisaks IT-lahendustele on oluline teada, milliseid protseduure ning reegleid tuleb kaugtööd tehes rakendada, et kindlustada andmekaitse ja infoturve. Seda aitavad tagada vastavate kordade loomine ning töötajate koolitamine. Ülevaate kõige olulisemast annab andmekaitse ja küberturvalisuse valdkonna juht Maili Torma.

  6. Viimase teemana peatume tööohutusel. Miks on tööandjal vaja hinnata tööohutust ja riske ka töötaja kodus? Millega peab tööandja arvestama, kui ettevõttes rakendatakse kaugtööd? Mis asi on riskianalüüs ja kuidas seda läbi viia töötaja kodus? Lühikese ülevaate annab personaliteenuste nõustaja Kairi Johanson.

Ootame seminarile kõiki huvilisi.

Seminaril osalejatele saadame veebilingi päev enne seminari toimumist.

Esineja
Marge Litvinova Personalijuht, personaliteenuste juhtiv nõustaja
Kristel Tiits Juhtiv õigusnõustaja
Maili Torma Andmekaitse ja küberturvalisuse valdkonna juht (CIPP/E, CIPM, ISO27001 juhtivaudiitor)
Arko Kurg IT-juht
Urzula Välb Juhtiv maksunõustaja
Kairi Johanson Personalispetsialist, personaliteenuste nooremnõustaja

Seminari hind

49 eurot, kui registreerute enne 23. novembrit. Hiljem registreerudes maksab osalemine 59 eurot. Lisandub käibemaks.

Registreeruge seminarile!

Palume Teil registreeruda hiljemalt 8. detsembriks.

Registreerumiseks täitke palun registreerimisvorm veebis, saatke e-kiri aadressil info@ee.gt.com või helistage telefonil 626 0500.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada hiljemalt 8. detsembriks e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 0500. Sel juhul saadame Teile koolituse salvestuse, mida saate 14 päeva jooksul järelvaadata.

Osalemise tühistamisel ei ole meil paraku võimalik raha tagasi maksta.

Registreeruge siin 

Grant Thornton Baltic OÜ
  • Toimumise aeg:
  • 9.12.20 kell 10.00–12.00.
  • Veebiseminar.
  • Eelregistreerumisega!
Tel: 626 0500 Contact: