Seminari eesmärk on selgitada päevakohaseid maksuteemasid ning juba jõustunud teemadel anda vastused küsimustele igapäevaolukordade lahendamiseks. Seminar on kasulik ettevõtete omanikele, juhtidele ja finantsteenistuse töötajatele.

Seminar on kõigile osalejatele tasuta! Vajalik on eelnev registreerumine. 

Aeg: 11. detsember 2018 kell 9.30–11.30

Koht: Grant Thornton Balticu kontoris, Riia 4 (2.korrus), Tartu

Seminari teemad:

1. Grant Thornton Balticu uued teenused

Tutvustame uusi teenuseid nagu digihoolsuse audit, infoturbe kontroll, isikuandmete kaitse ja andmespetsialisti teenus, coaching, pilvepõhine raamatupidamisprogramm Acclouding.

2. Olulisemad maksukorralduse seaduse muudatused

 • uued andmekoosseisud töötamise registris
 • maksuvõlga puudutavad muudatused
 • maksuintressi puudutavad muudatused
 • maksusaladust sisaldava teabe avaldamine ja avalikustamine
 • maksukontrolli puudutavad muudatused
 • tegeliku ühingujuhi vastutus
 • muudatused e-teenustes

3. Uued kuritarvituste vastased reeglid

Alates 1. jaanuarist 2019 planeeritakse tulumaksuseaduses rida muudatusi, mis tulenevad muu hulgas Euroopa Nõukogu direktiivist 2016/1164 (ATAD)

 • üheks olulisemaks muudatuseks on uus kuritarvituste vastane säte, mis võimaldab maksuhalduril senisest märksa lihtsamalt ning erinevamatel juhtudel tehinguid ümber klassifitseerida või maksuarvestusest kõrvale jätta
 • selgitame „ülejääva laenukasutuskulu“ maksustamise uusi põhimõtteid

Seminari juhib Grant Thornton Balticu kliendisuhete haldur Raili Ilves.

Maksumuudatustest annab ülevaate Grant Thornton Balticu maksunõustaja Kaili Kallastu.

Esinejad
Raili Ilves Grant Thornton Balticu kliendisuhete haldur
Kaili Kallastu Grant Thornton Balticu maksunõustaja

Registreeruge koolitusele!

Seminar on kõigile osalejatele tasuta! Vajalik on eelnev registreerumine. 

Registreerumiseks palume saata e-kirja aadressil tartu@ee.gt.com või helistada telefonil 730 6900.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada enne koolituse toimumist e-posti aadressil tartu@ee.gt.com või telefonil 730 6900. 

KORRALDAJA
 • Grant Thornton Baltic OÜ, Riia 4 (2. korrus), Tartu 51004
 • Seminar toimub 11. detsembril, kell 09.30-11.30.
Tel: +372 730 6900 Contact: