Seminari eesmärk on selgitada päevakohaseid maksu- ja õigusalaseid teemasid ning juba jõustunud teemadel anda vastused küsimustele igapäevaolukordade lahendamiseks. Seminar on kasulik ettevõtete omanikele, juhtidele ja finantsteenistuse töötajatele.

Aeg: 28. november 2018 kell 14.00–17.00

Koht: Hotell Pallase konverentsiruumis, Riia 4, Tartu

Hind: Grant Thorntoni kliendile kehtib soodushind 20 € + km, tavahind 25 € + km.

Seminari teemad:

1. Grant Thornton Balticu uued teenused

Tutvustame uusi teenuseid nagu digihoolsuse audit, infoturbe kontroll, isikuandmete kaitse ja andmespetsialisti teenus, coaching, pilvepõhine raamatupidamisprogramm Acclouding.

2. Rahapesu tõkestamine: üldised muudatused

27.11.2017 jõustus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mis tõi Eesti ettevõtetele kaasa uued nõuded, vanade nõuete täpsustused ja ühe täiesti uue kohustuse. Muutusid ka seni kehtinud piirangud. Alates 27.11.2018 peavad ettevõtetel olema loodud riskihindamise metoodika ja mudel klientide lõikes ning sisekorrad (sealhulgas sisekontrolli süsteem).

3. Olulisemad maksukorralduse seaduse muudatused

 • uued andmekoosseisud töötamise registris
 • maksuvõlga puudutavad muudatused
 • maksuintressi puudutavad muudatused
 • maksusaladust sisaldava teabe avaldamine ja avalikustamine
 • maksukontrolli puudutavad muudatused
 • tegeliku ühingujuhi vastutus
 • muudatused e-teenustes

4. Uued kuritarvituste vastased reeglid

Alates 1. jaanuarist 2019 planeeritakse tulumaksuseaduses rida muudatusi, mis tulenevad muu hulgas Euroopa Nõukogu direktiivist 2016/1164 (ATAD)

 • üheks olulisemaks muudatuseks on uus kuritarvituste vastane säte, mis võimaldab maksuhalduril senisest märksa lihtsamalt ning erinevamatel juhtudel tehinguid ümber klassifitseerida või maksuarvestusest kõrvale jätta
 • selgitame „ülejääva laenukasutuskulu“ maksustamise uusi põhimõtteid

5. Ettevõtte ostmine - kas rätsepatöö või lihtne tehing?

Sel aastal on meedias kõneainet pakkunud mitmed mastaapsed ettevõtete ostu-müügitehingud: Nelja Energia, Luminor jpt. Suurtehingud paistavad alati silma, kuid tänavu on olnud palju ühinemistehinguid ka keskmise suurusega ja väikeste ettevõtete puhul. Kuidas osta ettevõte niimoodi, et hiljem kahetsema ei peaks?

 • Seminari juhib Grant Thornton Balticu kliendisuhete haldur Raili Ilves.
 • Rahapesu tõkestamise teemal räägib Grant Thornton Balticu nõustaja Allan Kubu.
 • Maksumuudatustest annab ülevaate Grant Thornton Balticu partner, maksuvaldkonna juht Kristjan Järve.
 • Ühinemistest ja jagunemistest räägib Grant Thornton Balticu partner, nõustamisteenuste juht Artur Suits.
Esinejad
Raili Ilves Grant Thornton Balticu kliendisuhete haldur
Allan Kubu Grant Thornton Balticu õigusnõustaja
Artur Suits Grant Thornton Balticu partner ja nõustamisteenuste valdkonna juht
Kristjan Järve Grant Thornton Balticu partner ja maksunõustamise valdkonna juht

Registreeruge koolitusele!

Registreerumiseks palume saata e-kirja aadressil tartu@ee.gt.com või helistada telefonil 730 6900.

Registreeruda palume hiljemalt 26. novembril 2018.

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne koolituse toimumist e-posti aadressil tartu@ee.gt.com või telefonil 730 6900. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

KORRALDAJA
 • Grant Thornton Baltic OÜ, Riia 4 (2. korrus), Tartu 51004
 • Seminar toimub 28. novembril, kell 14.00-17.00.
Tel: +372 730 6900 Contact: