Läbimõeldud äriplaan on eduka äritegevuse alus

Grant Thornton Balticu spetsialistid koostavad finantsprojektsioone, -prognoose ja -eelarveid, samuti tasuvusuuringuid ja finantsanalüüse.

Kliendi äriprojektile tuginedes töötame välja rahvusvahelistele standarditele vastavaid äriplaane.

Koostame äritegevuse-, investeeringute-, finantseerimise-, rahavoogude- ja bilansiprognoosid. Kirjeldame äriplaanis määratletud eesmärkide saavutamise abinõusid, arvatavat nõudlust, kapitalivajadust, tootmise või teenuse osutamiseks kasutatavaid ressursse, investeeringute ja müügi strateegiaid, turustrateegiaid, infrastruktuuri kasutamise tasusid ning kavandatavat organisatsioonilist restruktureerimist.

Saatke oma päring

Artikkel Kas magame oma võimaluse maha? Lugege lähemalt