banner image
Meie uudised

Püsime kasvukursil

Grant Thornton Baltic suutis 30. juunil 2021 lõppenud majandusaastal püsida kasvukursil, hoolimata koroonapandeemiast põhjustatud ebakindlast majanduskeskkonnast.

Eestis, Lätis ja Leedus tegutseva Grant Thornton Balticu käive oli 2020–2021 majandusaastal 10,87 miljonit eurot ja see kasvas võrreldes eelmise perioodiga 0,7%. Suurima käibekasvuga paistis silma auditivaldkond. Riikide lõikes olid väga head tulemused Eestis ja Leedus, kus käive kasvas vastavalt 7,7% ja 7,1%.

„Mul on hea meel, et hoolimata juba peaaegu kaks aastat kestnud koroonapandeemiast suutsime jätkuvalt kasvada. Meil on väga tubli ja head koostööd tegev meeskond ning see peegeldab kliendirahulolu tulemustes,“ kinnitas Grant Thornton Balticu juhtiv partner Mati Nõmmiste.

Tema sõnul on silmanähtav tendents, et järjest enam kliente soovib kasutada erinevaid Grant Thornton Balticu teenuseid. „Näiteks tellitakse lisaks auditile või igapäevasele raamatupidamisele ka siseaudit ja andmekaitsega seonduv nõustamine, samuti on huvi maksu- ja õigusnõustamise ning äri- ja finantsnõustamise vastu,“ selgitas Nõmmiste.

Audit ja raamatupidamine vedasid kasvu

Grant Thornton Balticu käive Eestis oli 2020–2021 majandusaastal 4,8 miljonit eurot ja võrreldes eelmise majandusaastaga kasvas see 7,7%. Netokasum suurenes suisa 183%. Parima tulemuse tegi auditivaldkond, mille käive kasvas viiendiku võrra, kasvukiiruselt järgmine oli raamatupidamine, käibekasvuga 17,0%.

Grant Thornton Balticu partner ja audiitorteenuste valdkonna juht Mart Nõmper: „Kui piltlikult väljenduda, siis hoolimata pidevast vastutuulest suutsime keerulises olukorras väga hästi navigeerida ja ootusi ületada. Selle põhjuseid on mitu. Esiteks on meil väga hea meeskond, kes on hästi kohanenud muutunud töömeetoditega, sh kaugtööga. Samuti saavad meie audiitorid majasisest tuge maksunõustajatelt, juristidelt, hindamisekspertidelt, mis võimaldab meil kliente paremini teenindada. Lisandus palju uusi kliente ja suurenes olemasolevate klientide töömaht. Majandusaastal astusime kvalitatiivselt suure sammu ja teenindasime auditis üle pika aja esimest avaliku huvi üksust, börsiettevõtet UPP Olaines OÜ. Meie kindel plaan on ka selles valdkonnas edasi kasvada!“

Raamatupidamisvaldkonnas kasvas nii raamatupidamise kui ka palgaarvestuse teenuse käive (vastavalt 18% ja 13%). „Kõige aluseks on olnud meie suurepärased inimesed, kes tulevad muudatustega kaasa ja kohanevad uute oludega kiiresti. Oleme teinud mitmeid arenguhüppeid nii teenuse kvaliteedis kui ka tehnoloogilistes lahendustes. Meie uute klientide hulgast moodustasid olulise osa kiiresti kasvavad krüptoettevõtted, kellele suudame koostöös oma nõustamismeeskonnaga operatiivset ja mitmetahulist tuge pakkuda,“ mainis partner ja raamatupidamise valdkonna juht Anastasia Borovaja.

Üleilmselt läheb hästi

Hiljuti avaldas 30. septembril 2021 lõppenud majandusaasta tulemused ka üleilmne ärinõustamisettevõtete võrgustik Grant Thornton International Ltd, kuhu kuulub ka Grant Thornton Baltic. Grant Thorntoni üleilmne käive ulatus 6,6 miljardi dollarini, kasvades möödunud majandusaastaga võrreldes 14,3%. Seejuures on märkimisväärne, et kasvasid kõik teenustevaldkonnad. Piirkondade lõikes oli suurima käibekasvuga Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika (19,1%), järgnesid Aasia (15,8%) ning Põhja- ja Lõuna-Ameerika (9,7%).

1992. aastal asutatud Grant Thornton Baltic on üks juhtivaid auditeerimise, raamatupidamise ning maksu-, õigus-, finants- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvaid ettevõtteid Baltikumis. Ettevõttes töötab üle 260 inimese ja teenuseid osutatakse enam kui 2600 kliendile. Alates 2012. aastast kuulub Grant Thornton Baltic rohkem kui 130 riigis esindatud ja 60 000 töötajaga Grant Thorntoni liikmesettevõtete võrgustikku.

Kopeerige artikli tekst