banner image
Meie uudised

Grant Thorntoni globaalne käive tõusis

Grant Thorntoni ülemaailmne müügikäive ulatus rekordilise 4,8 miljardi dollarini

 • Ettevõttel on 130 riigis 47 000 töötajat; töötajate arv kasvas 11%
 • Piirkondlikud saavutused: Aasia ja Vaikse Ookeani piirkond kasvas 27%, Lähis-Ida 9% ning Põhja- ja Lõuna-Ameerika 9%

Grant Thorntoni liikmesettevõtted kasvasid 7,8% kohalikus vääringus mõõdetuna ning 3,3% dollarites mõõdetuna. Audiitorteenuste osakaal kogukäibest moodustas ca 42% (2,025 miljardit dollarit), nõustamisteenused 35% (1,652 miljardit dollarit), maksuteenused 21% (1,018 miljardit dollarit) ja muud teenused 2% (94 miljonit dollarit).

„Kogu au aasta jooksul saavutatu eest kuulub meie 47 000 töötajale 130 riigis,” ütles Grant Thornton International Ltd tegevdirektor Ed Nusbaum. „Meie töötajatele ja klientidele tuginev ülemaailmne strateegia on loonud soodsa pinnase edasiseks kasvuks, võimaldades jätkuvalt tõsta teenuse kvaliteeti ning pühenduda jätkusuutlikule kasvule tulevikus,“ mainis Nusbaum.

Nusbaum kinnitas, et Grant Thorntoni missioon ei ole muutunud. „Soovime olla arenevate organisatsioonide juhtiv nõustaja ning avada oma töötajate, klientide ning kogukondade kasvupotentsiaali.”

Töötajad

 • Ettevõttel on 130 riigis 47 000 töötajat. Töötajate arv kasvas 11,4%.

Teenuste käive (USA dollarites, kasv võrreldes eelmise majandusaastaga)

 • Audiitorteenused: 2,025 miljardit (+ 3,6%)
 • Maksuteenused: 1,018 miljardit (+ 4,4%)
 • Nõustamisteenused: 1,652 miljardit (+ 1,4%)
 • Muud teenused: 94 miljonit (+ 25,2%)

Piirkondlik müügikäive (USA dollarites)

 • Aafrika: 98 miljonit
 • Põhja- ja Lõuna-Ameerika: 2,261 miljardit
 • Aasia ja Vaikne Ookean: 692 miljonit
 • SRÜ: 31 miljonit
 • Euroopa: 1,667 miljardit
 • Lähis-Ida: 40 miljonit

Investeerime inimestesse – tööalased ja valdkondlikud tunnustused

 • Ajakiri „Universum“ (nr 34) valis Grant Thorntoni 50 maailma kõige atraktiivsema tööandja hulka.
 • Grant Thornton tunnistati maailma juhtivaks tööandjaks paljudes erinevates riikides, sealhulgas Kanadas, Mehhikos, Rootsis, Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis.

Investeerime kogukonda – ettevõtte sotsiaalne vastutus

Grant Thorntoni töötajate vabatahtliku tegevuse mõju – investeeritud aeg ning panus haridus-, heategevus-, keskkonna- ja tervishoiualastesse algatustesse – ei ole jäänud märkamata.

 • Grant Thorntoni sotsiaalse vastutuse juhtkomitee ülesanne on tagada, et kõik Grant Thorntoni ettevõtted arvestavad oma tegevuses ettevõtte sotsiaalse vastutusega.
 • 22. ja 23. septembril 2016 korraldas Grant Thornton ülemaailmse sotsiaalse vastutuse päevad Growing Together in the community. Kohalike kogukondade potentsiaali avamisel osalesid ettevõtte töötajad 90 riigist üle kogu maailma. Ettevõtte tegevusest kohalike kogukondade abistamisel oleme teinud ka video.
 • Samuti jätkas Grant Thornton koostööd ülemaailmse lastefondiga The Global Fund for Children. Koostöös toetame otseselt fondi tegevust maailmas enim abivajavate laste elukvaliteedi parandamisel – toetame fondi piirkondlikku teavitustegevust Keenias, Nepalis, Peruus, Serbias, Moldovas, Ugandas, Kõrgõzstanis ja Lõuna-Aafrikas.

Ühinemis- ja omandamistehingute nõustamisteenuse kasv

 • Uued liikmesettevõtted Bosnia ja Hertsegoviinas, Costa Ricas, Horvaatias, Rwandas ja Serbias.
 • Teenuse laienemine Kanadas, Tšehhis, Eestis, Gruusias, Hongkongis, Ungaris, Iisraelis, Itaalias, Rumeenias, Lõuna-Koreas, Rootsis ja Ameerika Ühendriikides.
Kopeerige artikli tekst