Teie areng

Suure osa klientidele pakutavast väärtusest loome oma inimeste kutseoskuste ja põhjalike teadmiste abil. Seega ei ole üllatav, et koolitusse ja arengusse suhtutakse Grant Thornton Balticus väga tõsiselt.

Meie poliitika on pakkuda kõikidele innustavat tuge ja esmaklassilisi vahendeid, mida nad vajavad oma arengu suunamiseks. Kui oleme mõistnud teie püüdlusi, õppinud tundma teie tugevaid külgi ja saanud aru teie arenguvajadusest, julgustame teid koostama isiklikku arengukava ja püstitama eesmärke. Selles toetab teid otsene juht ja arvestatakse just teie vajadusi.

Arengukava elluviimiseks on väga palju formaalse ja mitteformaalse õppimise võimalusi. Näiteks võite osaleda mõnel erialasel üritusel, kus jagatakse teadmisi ja arutakse probleeme. Võite osaleda koolituskursusel või kasutada ära meie üha laienevat e-õppe moodulite komplekti, mille abil saavad kõik ettevõtte töötajad end täiendada endale sobivas tempos.

Loomulikult on üks parimaid tööalase arenemise viise uute kogemuste saamine. Tänu Grant Thornton Balticu äritegevuse mahule ja vormile on meil peaaegu lõputud tööalase liikumise võimalused. Kui tahate proovida midagi uut, leidub alati mõni valdkond, mida uurida, või uus kliendirühm, kellega töötada või isegi uus teenusvaldkond, mida tundma õppida.

Võimalused ei piirdu Eestiga. Grant Thorntoni liikmesettevõtete võrgustiku liikmena saame pakkuda lähetusi ja alalisi töökohti üle kogu maailma.