Usume, et värbamine on kahepoolne tegevus. Tahame, et õpiksite meid tundma samal ajal, kui meie õpime teid tundma. Nii saame mõlemad olla kindlad, et teie karjäär Grant Thornton Rimessis on edukas ja pakub rahuldust.

Meie valikuprotsess

Oleme protsessi kohandanud selle ametikoha iseloomu järgi, millele te kandideerite. Üldjuhul läbib enamik inimesi vähemalt alljärgnevad etapid.

1. Kandideerimine

Kui leidsite teid huvitava  töökoha ajalehekuulutusest, tudengiveebist või meie veebilehelt, saatke oma CV ja motivatsioonikiri aadressile personal@ee.gt.com

Kui leidsite töökuulutuse mõne veebipõhise tööportaali kaudu (nagu CV-Online või CV Keskus), saate kandideerida otse tööportaali kaudu.

Töökuulutus sisaldab alati töö kirjeldust ja ametikoha üksikasju.

Soovitame teil kindlasti kohandada oma CV selle ametikoha järgi, millele kandideerite, sest meie värbamisspetsialistid hindavad, kui hästi sobivad teie oskused ja kogemused ametikirjeldusega. Vastame kõigile, kes meile oma CV on saatnud.

2. Pädevusvestlused ja -testid

Nendel vestlustel tahame õppida tundma teid ja teie senist töökogemust. Me soovime õppida tundma teid kui inimest ja saada aru, kui arenenud on teie algatus-, kohanemis- ja kriitilise analüüsi võime, tulemustele orienteeritus, oskus kasutada oma äritaju, teha kolleegidega koostööd ja neid juhtida ning arendada, luua ärisuhteid, võtta vastutust ning arendada meie ettevõtet ja kliente.

See vestlus on teile hea võimalus saada vastused kõikidele oma küsimustele. Niisiis tulge kohale ettevalmistunult ja mõelge, mida tahaksite küsida – olgu ametikoha või meie ettevõtte kohta.

Esimesel kohtumisel peate tegema ka mõne testi, et saaksime hinnata teie pädevust.

3. Lõppvestlus

Meie valikuprotsessi viimane etapp hõlmab põhjalikumat vestlust teie erioskuste ja kogemuste teemal. Kohtute inimestega, kellega hakkate tõenäoliselt koos töötama. Loodetavasti on teil selleks ajaks selge, milline on meie ettevõte ja ametikoht, millele kandideerite.

Kandideerima!