2018. aasta maiks peavad kõik organisatsioonid olema oma tegevuse vastavusse viinud uue isikuandmete kaitse üldmäärusega või olema vähemalt astunud samme, et oma hoolsuskohustust näidata.

Praegu on viimane aeg alustada ettevalmistustega: hinnata oma organisatsiooni vastavust üldmäärusele, tellida arendusi või teha muud vajalikku. Selleks on aga vaja teada üldmääruse nõudeid ja osata neid tõlgendada. Meie senised kogemused klientidega näitavad, et iga organisatsiooni puhul võivad tehnilised lahendused ja määruse tõlgendused olla erinevad. Kõik sõltub organisatsiooni tegevusest, andmete kasutamise eesmärgist ja viisist.

Koolituse eesmärk on pakkuda praktilist infot ja abivahendeid, et osata hinnata oma organisatsiooni vastavust üldmäärusele. Koolitusel osaleja saab pärast koolitust soovi korral osta soodushinnaga organisatsiooni enesehindamise küsimustiku, mis aitab hinnata organisatsiooni valmisolekut üldmääruse nõuetele üleminekuks ja mille põhjal valmib kliendile aruanne. 

Koolitus on mõeldud siseaudiitoritele, ISO siseaudiitoritele, kvaliteedijuhtidele, riskijuhtidele, vastavusfunktsiooni eest vastutajatele ja isikuandmete töötlemise nõuetele vastavuse hindajatele.

Koolituse teemad

 • Sissejuhatus andmekaitse temaatikasse
 • Üldmääruse põhimõisted
  • Nõusolek ja seaduslik alus. Nõusoleku vabatahtlikus. Alaealise nõusolek. Töötlemise piiramise õigus
  • Minimaalsus
  • Kasutuse piiramine ja eesmärgistatus
  • Kaasaskantavus ja õigus küsida koopiat
  • Unustamine
  • Andmete õigsus – kustutamine, töötlemise lõpetamine ja parandamine
  • Säilitamise piirang
  • Vastutav ja volitatud töötleja
  • Tõendamiskohustus
  • Riskihindamine ja andmekaitsealane mõjuhinnang
 • Millised on õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks (nõusolek, seadusest tulenev kohustus, õigustatud huvi, lepingust tulenev õigus, muud alused).
 • Töötlemise erijuhtumid (ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemiseks, töösuhte, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks, avalikes huvides).
 • Server pilves või teenusena – millele teenuselepingus tähelepanu pöörata.
 • Õiguste maatriksi hindamine seoses isikuandmete kaitsega, sh töötlemise piiramise toimivuse hindamine.
 • Isikuandmete eriliikide (delikaatsete isikuandmete) töötlemisele esitatavad nõuded.
 • Määruse territoriaalne ulatus ja trahvide määramine.
 • Andmekaitse spetsialisti määramise kohustus, spetsialistile esitatavad nõuded ja roll.
 • Töötaja vastutus isikuandmete töötlemise eest – juriidiliselt korrektse vastutuse määramise hindamine.
 • Andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimise vajadus ja metoodika.

Ajakava

10.00–11.30    koolitus

11.30–11.45    paus

11.45–13.15    koolitus

13.15–13.45    paus

13.45–15.00    koolitus

Koolitajad
Kristel Tiits Juhtiv õigusnõustaja
Siiri Antsmäe Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht

Koolituse aeg

Koolitus toimub 8. veebruaril kell 10.00–15.00.

Registreerimine

Grant Thornton Balticu klientidele maksab koolitusel osalemine 49 eurot + km. Teistele on koolitusel osalemise hind 129 eurot  + km.

Maksumus sisaldab koolituse materjale, kohvi ja suupisteid ning tõendit koolitusel osalemise kohta.

Koolitusel osaleja saab pärast koolitust soovi korral osta soodushinnaga organisatsiooni enesehindamise küsimustiku, mis aitab hinnata organisatsiooni valmisolekut üldmääruse nõuetele üleminekuks ja mille põhjal valmib kliendile aruanne. 

Registreeruda saate siin, saates e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistades telefonil 626 4500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id) ja telefon(id).

Palume koolituseks registreeruda hiljemalt 05. veebruaril.

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne koolituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

Grant Thornton Baltic OÜ
 • Ahtri 6a, Tallinn 10151
 • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
 • Koolitus toimub 8. veebruaril, kell 10.00-15.00.
Tel: +372 626 4500 Contact: