Efektiivsem tegutsemine ja suurem vastutus

Paljud riigid on liikumas efektiivsema, senisest rohkem ärilist mõtteviisi viljeleva ja vastutustundlikuma valitsemismudeli poole. Grant Thorntoni spetsialistid oskavad teie organisatsiooni uue visiooni juurutamisel ja ellu viimisel aidata.

Meil on koostöökogemus erinevate organisatsioonidega: alates riikide keskvalitsustest ja kohalikest omavalitsustest kuni avaliku ja erasektori partnerlusorganisatsioonideni.

Miks Grant Thornton?

Meie avaliku sektori organisatsioonidega töötaval meeskonnal on selles valdkonnas vahetu kogemus. Me ei usu, et n-ö valmislahendused sobivad alati ja igas olukorras − avaliku sektori organisatsioonid on unikaalsed ja vajavad individuaalset lähenemist. Ükskõik millised ka ei oleks teie eesmärgid, teeme me teiega tihedat koostööd, et teie organisatsiooni mõista ning aru saada teie käsutuses olevatest ressurssidest ning keskkonnast, kus töötate.