Ürituse info
neljapäev, 5. oktoober 2023
9:30 AM - 11:00 AM (EET)

Aina suurem osa ettevõtteid hoolib oma tegevuse mõjust ühiskonnale ja looduskeskkonnale ning püüab astuda samme selles suunas, et oma tegevuse kahjulikku mõju vähendada.

Euroopa Liidus on hiljuti vastu võetud ja praegu ka väljatöötamisel mitmeid uusi regulatsioone kestlikuma ettevõtluse ergutamiseks. Sellega kaasnevad ootused ja kohustused puudutavad esialgu suuremaid ettevõtteid, kuid finantsasutuste, tarneahelate ja turuootuste kaudu jõuab see kõigi ettevõteteni. 

Millest nõustamishommikul räägime?

  • Vaatame, kuidas ettevõtted peavad läbi mõtlema oma majandustegevuse ja kestlikkuse strateegia ning sellega seotud andmete kogumise. Samuti tutvustame aruandluse koostamise praktilist poolt.
  • Selgitame selliseid mõisteid nagu kestliku majandustegevuse taksonoomia ja kestliku aruandluse standard ning tutvustame, kellele ja millal uued nõuded kehtima hakkavad. Samuti arutame, milliseid praktilisi samme ja millises järjekorras on otstarbekas tegema hakata.
  • Olulise osa ajast pühendame osalejate küsimustele, arutelule ja kogemuste vahetamisele.

Seminar on tasuta.

Seminaril saab osaleda Grant Thornton Balticu kontoris kohapeal (Tallinn, Pärnu mnt 22, 3. korrus) või veebi vahendusel.

Veebis osalejatele saadame kuulamise lingi päev enne seminari algust.

Kohapeal avame uksed kell 9.