Üritus on lõppenud. teisipäev, 8. veebruar 2022
Ürituse info

NB! UUS KUUPÄEV: 8.02.2022

Äriregistri seadusesse koondatakse kõigi eraõiguslike juriidiliste isikute registripidamise regulatsioonid ja eelnõuga tehakse olulisi muudatusi muu hulgas ka äriseadustikus.

Nõustamishommikul vaatame üle olulisemad muudatused:

  • majandusaasta aruande esitamata jätmise puhul rakenduvad sanktsioonid
  • ühingu registrist kustutamine äriregistri poolt
  • osaühingu osakapitali suuruse nõude kaotamine
  • osaühingu ja aktsiaseltsi netovara nõude muutmine
  • kontsernireeglite muutmine