Üritus on lõppenud. neljapäev, 25. november 2021
Ürituse info

Uuringud näitavad, et väärkäitumisest teavitamine ehk vihjeandmine on üks tõhusamaid viise pettuste, rikkumiste ja muude väärkäitumiste avastamiseks. Tõhusa ennetus- ja väärkäitumisest teavitamise süsteemi ülesehitamisel peab juhtkond pakkuma töötajatele tuge väärtuste järgimisel, kaitsma töötajaid tagakiusamise eest ning seeläbi julgustama vihjeandjaid väärkäitumisest teada andma.

Nii Eestis kui ka teistes EL-i liikmesriikides peavad asutusesisesed väärkäitumisest teavitamise kanalid olema sisse seatud enam kui 250 töötajaga era- ja kõikides avaliku sektori organisatsioonides hiljemalt 2021. aasta 17. detsembriks. Väiksemates, 50–249 töötajaga erasektori ettevõtetes on aega 2023. aasta 17. detsembrini.

Kutsume Teid tasuta nõustamishommikule, et saaksite end kurssi viia pettuste ja muude väärkäitumiste avastamiseks mõeldud süsteemi loomisega ja sellele esitatavate nõuetega.

Millest räägime?

Tutvustame, millist kasu saab ettevõte väärkäitumisest teavitamise süsteemist ja kuidas seda süsteemi ettevõttes luua. Samuti räägime, mis on väärkäitumine, kes on teavitaja, mis on vihjeliin, kuidas vihjeid menetleda ja tagada vihjeandjale kaitse.

Keda ootame osalema?

Ettevõtete eri tasandite juhte, kes vastutavad vihjeliini loomise või vihjete menetlemise eest või on huvitatud sellise süsteemi loomisest oma ettevõttes.