Praktiline andmekaitse seminar

27 mai 2020

Andmekaitseteemad on endiselt aktuaalsed ja tekitavad ettevõtjates küsimusi, näitab Grant Thornton Balticu praktika. Ebapiisav andmekaitse võib kaasa tuua ettevõtte klientide andmete lekkimise, nagu juhtus möödunud suvel Charloti e-poe ja Olerexiga. Lisaks on Eesti riigiasutustes kooskõlastusringil haldustrahviõiguse kontseptsiooni muutmine, mis lubaks andmekaitseõiguse rikkumiste puhul määrata trahve vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses toodud trahvimääradele.

Seetõttu oleme oma klientide jaoks koostanud kaheosalise seminariprogrammi, kust saadud praktiliste teadmiste põhjal oskate Te oma ettevõttes andmekaitsega seonduvad valdkonnad korrastada ja õigusaktide nõuetega vastavusse viia.

Ootame seminariprogrammis osalema inimesi, kes vastutavad oma ettevõttes andmekaitsealaste tegevuste eest.

Seminar toimub 27. mail 2020.

Seminaril saab osaleda nii veebi vahendusel kui ka Grant Thornton Balticu Tartu kontoris Riia 4, II korrusel.

Veebi kaudu osalejatele saadame veebilingi hiljemalt seminarile eelneval tööpäeval.

Seminari I osa: andmekaardistus ja andmeregistri kokkupanek

Kell 9.00–12.30

 • Mis on andmekaardistus?
 • Miks seda teha?
 • Kuidas andmeid kaardistada:
  • tarkvara abil
  • kontoritarkvara (Excel, Word) kasutades
 • Kuidas andmekaardistus andmeregistriks teha:
  • tarkvara abil
  • kontoritarkvara (Excel, Word) kasutades
 • Millal kasutada andmeregistrit?
 • Andmekaitsest kriisis ja eriolukorras

Seminari II osa: protsesside ja dokumentide vastavusse viimine isikuandmete kaitse üldmäärusega

Kell 13.30–17.00

 • Andmekaitse kord
 • Privaatsusteade
 • Andmeregister
  • nõusolek
  • õigustatud huvi
 • Isikuandmete töötlemise lisad lepingutes
Esineja
Maili Torma Andmekaitse teenuse juhtivnõustaja

Seminari hind

Kaheosalise seminari maksumus on 300 eurot + km. Soovi korral saate osaleda ka ainult seminari ühel osal, sel juhul on hind 150 eurot + km.

Registreerudes pärast 20. maid, on hind vastavalt 340 ja 180 eurot + km.

Hinnas sisalduvad kohvipausid. 

Registreeruge seminarile!

Registreerumiseks palun saatke e-kiri aadressil tartu@ee.gt.com või helistage telefonil 730 6900.

Registreerumisel märkige palun kindlasti, kas osalete seminari I või II osal või mõlemal.

Samuti palume märkida, kas osalete veebi vahendusel või tulete Tartu kontorisse.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, tagastame Teile osalustasu, kui teatate loobumisest vähemalt 22.mail. Teatades osalemisest loobumisest hiljemalt 25.mail, tagastame 50% osalustasust. Hilisema loobumisest teatamise korral ei ole kahjuks võimalik osavõtutasu tagastada, sest oleme Teie osalemisega arvestanud.

Registreeruge siin 

Grant Thornton Baltic OÜ
 • Seminari I osa kell 9.00–12.30
 • Seminari II osa kell 13.30–17.00
 • Seminaril saab osaleda nii veebi vahendusel kui Grant Thornton Balticu Tartu kontoris Riia 4, II korrusel.
 • Eelregistreerumisega!
Tel: 730 6900 Contact: