Kutsume Teid kahepäevasele andmekaitsealasele koolitusele, mille edukal lõpetamisel võite asuda sooritama andmekaitsespetsialisti sertifikaadi (CIPP/E) eksamit. Grant Thornton Baltic on IAPP-i (The International Association of Privacy Professionals) ametlik partner Eestis, Lätis ja Leedus ning Eestis ja Lätis on ainult Grant Thornton Balticul õigus sellist koolitust teha!

Isikuandmete kaitse temaatika on viimase kahe aasta jooksul palju tähelepanu saanud ja andmekaitse spetsiifikat tundvate spetsialistide järele on nii Eesti kui ka teiste riikide tööturul järjest suurenev nõudlus. Andmekaitsespetsialistid aitavad ettevõtetel ja asutustel oma tegevuse andmekaitse õigusaktidega vastavusse viia ning hoolitsevad selle eest, et ettevõte töötleks oma klientide ja töötajate andmeid turvaliselt.

Grant Thornton Baltic korraldab 12. ja 13. augustil CIPP/E sertifikaadi taotlemiseks ettevalmistava andmekaitsealase koolituse. Koolitus toimub inglise keeles ja on suunatud nii neile, kes soovivad oma andmekaitsealaseid teadmisi täiendada, kui ka neile, kes tahavad valmistuda CIPP/E  sertifikaadi eksami sooritamiseks. 

Koolitusel saab osaleda nii Grant Thornton Balticu kontoris kui veebi vahendusel.

CIPP/E on ainuke üleilmselt tunnustatud andmekaitsealane sertifikaat, mida annab välja rahvusvaheline andmekaitse professionaale ühendav organisatsioon IAPP (The International Association of Privacy Professionals). Grant Thornton Baltic on Eestis ja Lätis ainuke IAPP ametlik koolituspartner. 

Koolituse teemad

 1. Isikuandmete kaitse alased õigusaktid ja järelevalveasutused.
 2. Isikuandmed ja nende spetsiifika.
 3. Kes on isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt andmete vastutav töötleja ja volitatud töötleja ning mis on nende ülesanded? 
 4. Isikuandmete töötlemine isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastavalt.
 5. Andmesubjekti õigused ning vastutava töötleja ja volitatud töötleja kohustused. 
 6. Teavitamiskohustus andmete töötlemise kohta. 
 7. Andmete edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.
 8. Andmete töötlemise nõuetele vastavus. 
 9. Andmete töötlemise turvalisus.
 10. Aruandekohustuse nõuded.
 11. Järelevalve ja sanktsioonid rikkumiste eest. 

Koolitus sisaldab

 1. Ametlikke IAPP-i koolitusmaterjale.
 2. Lõunasööke ja kohvipause.
 3. Tunnistust koolituse läbimise kohta.
 4. Pääset CIPP/E sertifikaadieksami tegemiseks.
 5. IAPP-i ühe aasta liikmemaksu. 
Koolitaja
Maili Torma Grant Thornton Balticu andmekaitsespetsialist, kel on nii CPPI/E kui ka CIPM sertifikaadid.

Koolituse hind ja registreerumine

Kahepäevasel koolitusel osalemine maksab 1600 eurot. Lisandub käibemaks.  

Palume registreeruda hiljemalt 3. augustuks 2020. Selleks täitke registreerimisvorm veebis, saatke e-kiri aadressil info@ee.gt.com või helistage telefonil 626 0500.

Kui Teil tekkis koolituse sisu või CIPP/E sertifikaadi eksami kohta küsimusi, vastab neile hea meelega koolitaja Maili Torma. Tema poole saate pöörduda telefonil 626 0500 või e-posti aadressil maili.torma@ee.gt.com.

Registreeruge siin 

 

IAPP-i liikmeks olemise eelised

IAPP on 20 aastat tagasi loodud rahvusvaheline andmekaitseeksperte ühendav organisatsioon (The International Association of Privacy Professionals, IAPP), kel on üle maailma rohkem kui 55 000 liiget. 

IAPP-i liikmed saavad osa ainult neile mõeldud rahvusvahelistest konverentsidest ja piirkondlikest kohtumisest, samuti ilmub regulaarselt infomaterjale, uudiseid ning uuringuid. Euroopa tööturul loob IAPP-i välja antav CIPP/E sertifikaat väga suure konkurentsieelise, sest hetkel on Eestis ainult viis andmekaitseeksperti, kellel on see sertifikaat ja on IAPP liikmed. Lähemalt saate lugeda siit.

 

 

Järgmised CIPP/E koolitused toimuvad

8.-9. juulil 2020, Tallinnas

12.–13. augustil 2020, Tallinnas

2.–3. septembril 2020, Riias

9.–10.septembril 2020, Tallinnas

16.–17. septembril 2020, Vilniuses

Grant Thornton Baltic OÜ
 • 12.–13. august 2020 kell 9.00–17.00
 • Grant Thornton Balticu kontoris Tallinnas, Pärnu mnt 22, III korrus ja veebi vahendusel.
 • Koolitus toimub inglise keeles!
Tel: 6260500 Contact:
event download block