Siseaudiitori algõpe

26 - 27 märts 2018

Oleme välja töötanud eraldi programmi siseaudiitoritele, kes vajavad koolitust nii IIA standardite kui ka auditi läbiviimise üldiste oskuste osas.

Koolitusel räägitakse siseauditi regulatsioonidest ja põhitõdedest, rahvusvaheliste siseauditi standardite nõuetest ning asutuse riskide hindamisest. Samuti sellest, kuidas auditi planeerimisel auditi riske hinnata,  auditiprotseduuride valikust ja läbiviimisest, tööpaberite ja aruande koostamisest  jms. Kõik koolituse osad on vajalikud ka CGAP eksamiks ettevalmistamisel. Koolitus on praktiline. Näidete varal tutvustatakse auditi läbiviimise protseduure ja metoodikaid ning tehakse ülesandeid.

Koolituse teemad

1.      Üldosa

1.1     siseauditi tegevust reguleerivad õigusaktid, sh audiitortegevuse seadus

1.2      siseauditit puudutavad põhimõisted ja nende seosed

1.3      asutuse riskide hindamine ja siseaudiitori roll selles

1.4      siseauditi sise-eeskirja ja tööplaanide koostamine

1.5      auditite liigid

2.      IIA standardid

2.1      IIA standardite eesmärk ja ülesehitus

2.2      eetikakoodeks

2.3      tunnus- ja tegevusstandardite kasutamine

2.4      sise- ja välishindamine – eesmärk ja läbiviimine. Sisehindamisel kasutatavad materjalid ja küsimustikud.

IIA standardi nõudeid käsitletakse koolituse käigus ka kõigi teemade juures. 

3.      Auditi planeerimine ja läbiviimine

3.1     programmi, kava ja teatise koostamine

3.2     auditi riskide hindamine

3.3     auditi protseduurid ning kasutatavad meetodid

3.4     auditite läbiviimine (planeerimine, protseduuride valik, valimi, tööpaberite ja aruande koostamine)

3.5     auditi meetodid ja andmeallikad (milliseid andmeid ja kuidas küsida; andmeanalüüsi meetodid)

3.6     auditi dokumenteerimine (tööpaberid, järelepärimised jms) ja aruande koostamine

3.7     kvaliteedi tagamine auditi käigus ning kvaliteedimõõdikud

4.      Auditi toimiku ülesehitus ja viitamine

5.    Aruandlus

5.1 aruande koostamine ja seire

5.2 aruande vorm

5.3 auditeeritavaga suhtlemise ja aruande koostamise vead

Koolitajad
Siiri Antsmäe Siseauditi valdkonna juht
Krisi Pungas Siseauditi juht
Nele Jaago Nooremnõustaja

Koolituse kestus

Koolitus toimub 26. ja 27. märtsil kell 09.00-17.00.

Registreerimine

Koolitusel osalemine maksab Grant Thornton Balticu klientidele 159 eurot + km. Teistele maksab koolitusel osalemine 199 eurot + km.

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 4500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 18. märtsil 2018.

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne ürituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

  • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
  • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
  • Koolitus toimub 26. ja 27. märtsil, kell 09.00-17.00.
Tel: +372 626 4500 Contact: