Siseaudiitori algõpe

18 - 19 jaanuar 2017

Oleme välja töötanud eraldi programmi siseaudiitoritele, kes vajavad koolitust nii IIA standardite kui ka auditi läbiviimise üldiste oskuste osas.

Koolitusel räägitakse siseauditi regulatsioonidest ja põhitõdedest, rahvusvaheliste siseauditi standardite nõuetest ning asutuse riskide hindamisest. Samuti sellest, kuidas auditi planeerimisel auditi riske hinnata,  auditiprotseduuride valikust ja läbiviimisest, tööpaberite ja aruande koostamisest  jms. Kõik koolituse osad on vajalikud ka CGAP eksamiks ettevalmistamisel. Koolitus on praktiline. Näidete varal tutvustatakse auditi läbiviimise protseduure ja metoodikaid ning tehakse ülesandeid.

Koolituse teemad:

1.      Üldosa

1.1     siseauditi tegevust reguleerivad õigusaktid, sh audiitortegevuseseadusest

1.2      siseauditit puudutavad põhimõisted ja nende seosed

1.3      asutuse riskide hindamine ja siseaudiitori roll selles

1.4      siseauditi sise-eeskirja ja tööplaanide koostamine

1.5      auditite liigid

2.      IIA standardid

2.1      IIA standardite eesmärk ja ülesehitus

2.2      eetika koodeks

2.3      tunnus- ja tegevusstandardite kasutamine

2.4      sise- ja välishindamine - eesmärk ja läbiviimine. Sisehindamisel kasutatavad materjalid ja küsimustikud.

IIA standardi nõudeid käsitletakse koolituse käigus ka kõigi teemade juures. 

3.      Auditi planeerimine ja läbiviimine

3.1     programmi, kava ja teatise koostamine

3.2     auditi riskide hindamine

3.3     auditi protseduurid ning kasutatavad meetodid

3.4     auditite läbiviimine (planeerimine, protseduuride valik, valimi, tööpaberite ja aruande koostamine)

3.5     auditi meetodid ja andmeallikad (milliseid andmeid ja kuidas küsida; andmeanalüüsi meetodid)

3.6     auditi dokumenteerimine (tööpaberid, järelepärimised jms) ja aruande koostamine

3.7     kvaliteedi tagamine auditi käigus ning kvaliteedi mõõdikud

4.      Auditi toimiku ülesehitus ja viitamine

5.    Aruandlus

5.1 aruande koostamine ja seire

5.2 aruande vorm

5.3 auditeeritavaga suhtlemise ja aruande koostamise vead

Koolituse läbiviija
Siiri Antsmäe Siiri on Grant Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on ta koostööd teinud Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ning CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.

Koolituse kestus

Koolitus toimub 18. ja 19. jaanuaril kell 09.00-17.00.

Registreerimine

Koolitusel osalemine maksab soodushinnaga 129 eurot registreerides kuni 10.12.2016 (km-ga 154,80 eurot) ning hilisemal registreerimisel 190 eurot (km-ga 228 eurot). Grant Thornton Balticu klientidele kehtib soodushind registreerumise aja lõpuni.

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 4500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 12.01.2017

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne ürituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

  • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
  • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
  • Koolitus toimub 18. ja 19. jaanuaril, kell 09.00-17.00.
Tel: +372 626 4500 Contact: