Riskide hindamine IIA ja ISO 3001 standardi baasil. Tulemuste sidumine valitsemise hindamisega.

13 november 2016

Riskide juhtimine on saanud iga organisatsiooni elementaarseks osaks, kuid selle rakendamine praktikas võib teooriast oluliselt erineda. Teooriast reaalse tulemuseni jõuda on iseseisvalt üsna keeruline. Mitte ainult algajal siseaudiitoril, vaid ka kogenud spetsialistil on organisatsiooni riskide juhtimise mudeli väljatöötamine ja juhtkonna toetamine selle rakendamisel raske.

Riskide juhtimise mudel töötakse välja organisatsiooni protsessidest lähtuvalt. Nende kaardistamine ja analüüs on samuti teooria kohaselt üsna lihtne, kuid selge ja riskide tuvastamist võimaldava vooskeemi koostamine  nõuab erinevate mudelite tundmist. Äriprotsesside kaardistamine on samal ajal aluseks efektiivsele siseauditi kutsetegevusele ja organisatsiooni tegevuse/äriloogika mõistmisele. Samas peab riskide hindamise protsess olema seotud ka valitsemise (governance) hindamisega. Kuidas neid kahte omavahel siduda nii, et see oleks väärtust lisav?

Koolituse eesmärgiks on anda konkreetsete mudelite rakendamiseks vajalikud teadmised ja kogemused.

Seminari teemad:

 • tutvustame erinevaid organisatsiooni riskide hindamiseks välja töötatud mudeleid;
 • räägime protsesside kaardistamise ja riskide juhtimise praktikas vajalikest elementidest;
  • tuletame meelde protsesside kaardistamise põhinõuded ja reeglid ning harjutame nende rakendamist;
  • milliseid protsesside kaardistamise meetodeid kasutada ning millised ressursid on vajalikud;
  • käsitleme riskide hindamise läbiviimisel esinenud probleeme ja õnnestumisi. Riskide juhtimise ellu viimine organisatsioonis – riskid ja organisatsioonisisene müük;
 • kuidas ühendada riskide hindamine ja protsesside kaardistamine nii, et sellest oleks maksimaalselt kasu nii organisatsioonile kui ka siseauditi üksusele;
 • valitsemise hindamise raamistik ja võimalikud mudelid ja seosed riskide hindamise tulemustega;
 • teeme praktilisi ülesandeid riskide juhtimise raamistiku ja valdkonna riskide juhtimise poliitika täiendamiseks.
Koolituse läbiviija
Siiri Antsmäe Siiri on Grant Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on ta koostööd teinud Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ning CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.

Koolituse kestus

Koolitus toimub 6. detsembril kell 10.00-17.00.

Registreerimine

Koolitusel osalemine maksab soodushinnaga 129 eurot registreerides kuni 11.11.2016 (km-ga 154,80 eurot) ning hilisemal registreerimisel 190 eurot (km-ga 228 eurot) Grant Thornton Balticu klientidele kehtib soodushind registreerumise aja lõpuni.

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 4500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 28.11.2016

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne ürituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

 • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
 • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
 • Koolitus toimub 6. detsembril, kell 10.00-17.00.
Tel: +372 626 4500 Contact: