Krediidiandjate ja -vahendajate siseaudiitori erikursus

24 november 2016

Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse (edaspidi KAVS) loomisel leiti, et kuna krediidiandja pakub krediiti enda vahenditest ning ei kasuta selleks kliendi hoiuseid, siis on ettevõtte omaniku otsus, kuidas ta oma vahendeid kasutab ja ettevõtet juhib ning keda ta äriühingu siseaudiitoriks määrab.

Õnneks on olnud neid ettevõtjaid palju, kes on valiku teinud pädeva spetsialisti kasuks. Ja seda just nende enda õnneks – nimelt vastutab KAVS-i järgi siseauditi kutsetegevuse eest ettevõtte nõukogu/omanikud, mitte siseaudiitor. See on vastupidine lähenemine audiitortegevuse seaduse loomise esialgsele mõttele – siseaudiitor allkirjastab kliendiga sõlmitava lepingu, vastutab töö sisu ja kvaliteedi eest ning allub riiklikule järelevalvele.

Kuid siseaudiitorina tegutsevad kutsetunnistust mitteomavad siseaudiitorid peavad tööd tegema IIA standardite järgi (sest neile kohalduvad AudS-i paragrahvid 68–73). Kindlasti teevad ettevõtte juhtkond, nõukogu ja omanikud siseaudiitori üle järelevalvet, kuid kui palju on tippjuhil aega ja spetsiifilisi teadmisi hindamaks, kas siseaudiitor kasutas piisava suurusega statistilist valimit, kas kogupopulatsioon oli õige ja asjakohane, kas järeldused on tõendatud ja asjakohased.

Koolituse teemad:

 • millised on kohustuslikud teemad, mida siseaudiitor peab hindama;
 • kuidas hinnata riske;
 • kuidas koostada siseauditi tööplaani;
 • krediidikulukuse määra ja laenukoormuse arvutamine;
 • lepingueelse teavituse piisavuse hindamine;
 • isikutuvastuse toimimise hindamine;
 • krediiditoimikute terviklikkuse ja dokumenteerimise hindamine;
 • IT-süsteemide hindamine siseauditi käigus;
 • auditi tulemustest raporteerimine juhtidele ja finantsinspektsioonile.
Koolituse läbiviijad
Siiri Antsmäe Siiri on Grant Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on ta koostööd teinud Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ning CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.
Krisi Pungas Krisi on alates 2016. aasta jaanuarist Grant Thornton Balticu siseauditi juht. Varem on ta siseaudiitorina töötanud Interna OÜ-s (siseaudiitor.ee) ja avaliku sektori organisatsioonides. Tal on CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikaat. Krisi on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi.Krisil on aastatepikkune siseauditi juhi kogemus Kaitseväe siseauditi juhina. Ta on nõustanud ka nt Gruusia Kaitseministeeriumi siseauditisüsteemi rakendamisel.

Koolituse kestus

Koolitus toimub 24. novembril 10.00-17.00

Registreerimine

Koolitusel osalemine maksab soodushinnaga 129 eurot registreerides kuni 28.10.2016 (km-ga 154,80 eurot) ning hilisemal registreerimisel 190 eurot (km-ga 228 eurot). Grant Thornton Balticu klientidele kehtib soodushind registreerumise aja lõpuni.

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 4500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 18.11.2016

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne ürituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

 • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
 • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
 • Koolitus toimub 24. novembril, kell 10.00-17.00.
Tel: +372 626 4500 Contact: