Kvaliteedijuhtimise siseaudiitori koolitus

14 november 2016

Paljudel erasektori ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel on kvaliteedijuhtimissüsteem, mille sertifitseerimise eelduseks on regulaarsete siseauditite läbiviimine. Tavaliselt teevad neid auditeid organisatsiooni enda töötajad, kes on mõne teise valdkonna spetsialistid, kuid on valmis panustama ka organisatsiooni kvaliteedijuhtimisse.

Audiitortegevuse seadus sätestab, kes ja millal võib tegeleda siseauditi kutsetegevusega. Tegemist on keerulise elukutsega, mis eeldab lisaks hariduse ja töökogemuse nõuetele ka häid tehnilisi ja psühholoogilisi teadmisi. Organisatsioonides kvaliteedijuhtimissüsteemi auditeid läbiviivaid töötajaid nimetatakse samuti sageli siseaudiitoriteks, kuigi sisuliselt ei ole tegemist audiitortegevuse seadusele vastava kutsetegevusega. Kuid sellegipoolest on ka kvaliteedijuhtimise sisehindamiste läbiviijatel oluline omandada osa samadest oskustest ja teadmistest, mida kasutavad professionaalsed siseaudiitorid, et oma organisatsioonis vajalikke sisehindamisi läbi viia.

Koolituse teemad:

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused organisatsioonides kvaliteedijuhtimissüsteemi hindamisi läbi viivatele töötajatele (siseaudiitoritele). Koolituse käigus vaatame järgmisi teemasid:

 • Auditi planeerimine ja läbiviimine.
  • Nõuded auditi planeerimisele.
  • Avakoosoleku läbiviimine.
  • Tööpaberite koostamine.
  • Tõendusmaterjali liigid.
  • Tähelepanekute kirjutamine.
  • Tähelepanekute olulisuse astmed.
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi kriteeriumid ehk mida peab hindama.
 • Teeme läbi näidisauditi planeerimise ja hindamiskriteeriumide kaardistamise ülesandeid.
 • Auditi läbiviimise meetodid,  protseduurid, andmeallikad  ja tõendusmaterjalid.
 • Auditi toimik, aruanne ja seire.
  • Auditi toimiku koostamine.
  • Aruande koostamine ja aruande vorm.
  • Seire läbiviimine.
  • Vead aruande koostamises ja kommunikatsioonis. .
 • Erinevad auditite liigid kvaliteedijuhtimissüsteemis (eelaudit, sertifitseerimisaudit, vaheaudit, siseaudit).
 • Audiitortegevuse seadusest tulenevad nõuded siseauditite läbiviimisele.
Koolituse läbiviija
Siiri Antsmäe Siiri on Grant Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on ta koostööd teinud Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ning CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.

Koolituse kestus

Koolitus toimub 14. novembril kell 10.00-17.00.

Registreerimine

Koolitusel osalemine maksab soodushinnaga 129 eurot registreerides kuni 28.10.2016 (km-ga 154,80 eurot) ning hilisemal registreerimisel 190 eurot (km-ga 228 eurot). Grant Thornton Balticu klientidele kehtib soodushind registreerumise aja lõpuni.

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 4500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 9.11.2016

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne ürituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

 • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
 • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
 • Koolitus toimub 14. novembril, kell 10.00-17.00.
Tel: +372 626 4500 Contact: