Varade ja varude inventuuri läbiviimine

01 detsember 2016

Inventuuri koolitust on Siiri Antsmäe juhendamisel läbi viidud koostöös Raamatupidaja.ee ja Äripäevaga alates 2007. aastast. Koolitust on sisekoolitusena tehtud ka paljudes avaliku sektori asutustes. Koolitusel antakse ülevaade inventuuri puudutavatest õigusaktidest.

Kuna erasektori regulatsioonid on oluliselt vähem detailsed võrreldes avalikus sektoris kehtestatud inventuuride läbiviimise nõuetega, siis käsitletakse koolitusel ka avaliku sektori nõudeid. Neid on lihtne rakendada ka erasektoris. Lisaks käsitleme inventuuri läbiviimise erinevate protsesside kõrval ka töölepingu seaduse sätteid varalise vastutuse osas.

Koolitusel käsitletakse põhivarade ja varude inventuuriprotsessi alates inventuuri ettevalmistamisest, lugemise korraldamisest, lugejate valikust, lugemislehtede ning lõppakti vormistamiseni.

Koolitusel on võimalik osaleda ka kontorist lahkumata, vaadates seda veebiseminarina meie koostööpartneri Addenda vahendusel. Kui te ei saa koolitusel osaleda, siis pakume võimalust esitlust hiljem järelvaadata. Järelvaatamiseks tuleb end samuti registreerida.

Seminari teemad:

 • Inventuuri eesmärk ja mõiste ning õigusaktidest tulenevad nõuded inventuuri läbiviimisele;
 • Raamatupidamisseadusest ja riigi raamatupidamise üldeeskirjast tulenevad nõuded;
 • Inventuuri ettevalmistamine;
 • Lugemislehed ja raamatupidamisprogrammi väljatrükid - kas üks ja sama;
 • Lugemise korraldamine;
 • Varude ja varade hindamisest inventuuri käigus;
 • Varaline vastutus – TLS sätted;
 • Dokumenteerimine - lugemislehtede, märgistuslehtede, lõppakti vormistamine;
 • Mahakandmisaktid, hävitamisaktid, hävitamiskomisjon;
 • Inventeerimisalase korra koostamine – mida see peab sisaldama.
Koolituse läbiviija
Siiri Antsmäe Siiri on Grant Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on ta koostööd teinud Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ning CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.

Koolituse kestus

Koolitus toimub 1. detsembril kell 10.00-13.30.

Registreerimine

Koolitusel osalemine maksab nii kohale tulles, veebist vaadates kui ka koolitust järelvaadates  soodushinnaga 59 eurot registreerides kuni 16.11.2016 (km-ga 70,80 eurot) ning hilisemal registreerimisel 89 eurot (km-ga 106,80 eurot). Kui te soovite lisaks vahetule koolitusel osalemisele kohe ka järelkuulamise võimalust, siis lisandub koolituse maksumusele 10 eurot (km-ga 10,20 eurot).

Veebiseminaril osalemisele ja hilisemale veebis järelvaatamisele kehtivad samad osalemistingimused, mis koolitusele kohaletulijatele. 

Grant Thornton Balticu kliendid saavad koolitust tasuta järelvaadata üks kuu peale koolituse toimumist, so 02.01.2016.  

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 4500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 28.11.2016

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne ürituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

 • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
 • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
 • Koolitus toimub 1. detsembril, kell 10.00-13.30.
Tel: +372 626 4500 Contact: