Organisatsiooni riskide hindamine

04 oktoober 2016

Riskide hindamisega alustamine on raske nii tegevjuhtkonnale kui töötajatele.

Kuigi riskide juhtimine on iga organisatsiooni jaoks elementaarne, võib selle praktikas rakendamine teooriast oluliselt erineda. Teooriast reaalse tulemuseni jõudmine on iseseisvalt üsna keeruline.

Riskide juhtimise mudel töötakse välja organisatsiooni protsessidest lähtuvalt. Protsesside kaardistamine ja analüüs on teooria järgi üsna lihtne, kuid selge ja riskide tuvastamist võimaldava vooskeemi koostamine nõuab teatud reeglite ja põhimõtete tundmist. Äriprotsesside kaardistamine on samal ajal aluseks efektiivsele siseauditi kutsetegevusele ja organisatsiooni tegevuse/äriloogika mõistmisele.

Lisainfo Addenda OÜ kodulehelt.

Koolituse läbiviija
Siiri Antsmäe Siiri on Grant Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on ta koostööd teinud Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ning CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.

  • Koolitus toimub 4. oktoobril 2016, kell 14.00-15.30 internetis Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas.
Tel: +372 58 043 270 Contact: