CGAP eksamiks ettevalmistus

04 - 06 oktoober 2016

IIA muudab 2017. aastast CGAP eksami sisu. Seetõttu on sel aastal kõigil soovijatel võimalik eksamit teha veel tuttavas süsteemis ja koolitusmaterjalide baasil.

Koolituse käigus käime läbi CGAP eksami sooritamiseks vajaliku materjali ning analüüsime omandatud teadmisi. CGAP eksami sooritamiseks on lisaks üldteadmistele vaja siseauditi kutsetegevust sisuliselt mõista ja osata oma teoreetilisi teadmisi ka ellu rakendada. Viimast on kõige parem harjutada koolituse käigus CGAP eksami näidisülesannete lahendamisega.

Koolitus toimub eesti keeles ning ka koolitusmaterjalid on eesti keeles.

Seminari teemad

Koolituse käigus läbime neli CGAP eksami moodulit:

  • Standardid, juhtimine ning riski-/kontrolliraamistikud.
  • Avaliku sektori auditeerimise praktika.
  • Avaliku sektori auditeerimise meetodid ja oskused.
  • Avaliku sektori auditeerimise keskkond.

Lisaks käsitleme eksamile registreerimise protseduuri, iseseisva õppimise kasulikke nippe, sh RHÕ eksamiks ettevalmistamisega seonduvat, eksamitega seotud õigusakte jms. Kuna CGAP õpikus käsitletakse valimite kasutamise teemat tagasihoidlikult, siis boonusena saavad osalejad ka valimite kasutamise koolituse.

Koolitus toimub süsteemselt eksamimoodulite kaupa. Kõigepealt omandame õppematerjali CGAP eksami õpiku alusel. Sellele järgnevad arutelud ning lõpuks lahendame iga mooduli kohta CGAP näidisküsimusi. Koolitus eeldab aktiivset osalemist, et suudetaks materjal põhjalikult omandada. Ainuüksi koolitusel osalemine ei taga eksami edukat sooritamist, kuid loob selleks hea eelduse. Kuna materjali terviklikuks omandamiseks tuleks osaleda kõigil moodulitel, ei ole üksikutel moodulitel osalemine võimalik. Koolitust võib kajastada CPE tundidena

Koolitusgrupi suurus: kuni 12 osalejat

Milles seisneb erinevus siseaudiitori algõppe koolitusega? Siseaudiitori koolitus on mõeldud pigem algajale siseaudiitorile standardite ja praktiliste lahenduste tutvustamiseks. CGAP eksamiks ettevalmistav kursus on suunatud neile, kes plaanivad eksamile minna ja soovivad teistega koos eksamiks vajalikku materjali omandada, saada praktilist abi eksamiks ettevalmistamisel, sh infot, kust ja kuidas õppida.

Koolituse läbiviija
Siiri Antsmäe Siiri on Grant Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on ta koostööd teinud Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ning CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.

Koolituse kestus

Koolitus toimub 17.-20. oktoobrini, iga päev kell 09.00-17.00.

Registreerimine

Seminaril osalemine maksab soodushinnaga 390 eurot registreerides kuni 30.09.2016 (km-ga 468 eurot) ning hilisemal registreerimisel 480 eurot (km-ga 576 eurot). Grant Thornton Balticu klientidele kehtib soodushind registreerumise aja lõpuni.

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 4500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 3.10.2016

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne ürituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

  • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
  • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
  • Koolitus toimub 17.-20. oktoobrini, iga päev kell 09.00-17.00.
Tel: +372 626 4500 Contact: