Omanik usaldab, töötaja petab

24 oktoober 2016

Kas Teie ettevõttes on pettuste risk maandatud?

Sel aastal on Grant Thornton Balticu siseaudiitorid läbi viinud mitu pettuse auditit, mille tulemusel on selgunud, et ettevõtte töötajad on ettevõttele olulist materiaalset kahju tekitanud. Põhjused, miks pettused toimuda said, olid laias laastus järgmised:

  • Juhtkond ei kontrollinud töötajaid piisavalt.
  • Töötajaid usaldati liiga palju.
  • Protseduurid olid läbi mõtlemata.

Seetõttu oli pettustes omal moel roll ka juhtkonnal või omanikel, sest nad jätsid oma hoolsuskohustuse täitmata. Samuti ei olnud pettuse läbiviinud töötajatele korrektselt kehtestatud ülesandeid ja vastutust, mistõttu on töötajate vastutusele võtmine äärmiselt keeruline.

Tavaliselt on esimene pettus väike, kuid kui organisatsioon selle läbi laseb ja pettus avalikuks ei tule, kasvab järgmiste pettuste ulatus ja maht. Siinkohal on äärmiselt oluline piisavate ja õigete kontrollisüsteemide kehtestamine, mis tagavad juhtkonnale ja omanikele kindluse, et süsteem on kindel ja toimiv, kuid samas ei ole tegemist ülereguleerimisega, mis takistaks ettevõtte igapäevast tegevust. Äärmiselt oluline on kontrollisüsteem IT-sektoris, kus töötajatele antud õigused või funktsioonide lahususe mittetagamine võib viia olulise kahjuni.

Kutsume ettevõtete juhte ja omanikke seminarile „Omanik usaldab, töötaja petab“, kus räägime:

  • Grant Thornton Balticu siseaudiitorite auditeerimiskogemuse põhjal selgunud põhjustest, miks pettused on ettevõtetes toimuda saanud.
  • Milline peaks olema lähenemine IT kontrollisüsteemide loomisel?
  • Milline on siseauditi roll ja kuidas siseaudit saab aidata pettusi ja kahju ennetada? 
Läbiviija
Siiri Antsmäe Siiri on Grant Thornton Balticu siseauditi valdkonna juht. Tal on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on ta koostööd teinud Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega. Siiri sooritas ingliskeelse CGAP eksami 2011. a suvel ning CIA eksami viimase mooduli 2016. a kevadel.

Registreerimine

Koolitus on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 4500. E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 21.10.2016

  • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
  • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
  • Koolitus toimub 24. oktoobril, kell 14.00-16.30.
  • Koolitus on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!
Tel: +372 6264500 Contact: