Olulisemad seadusemuudatused 2016-2017 ja aktuaalsed õigusküsimused

12 jaanuar 2017

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade olulisematest jõustunud ja planeeritavatest seadusemuudatustest ning viimasel ajal üleskerkinud aktuaalsetest probleemidest.

Koolituse eesmärgiks on:

 • Anname ülevaate olulisematest maksu- ja õigusalastest seadusemuudatustest ning plaanidest 2016-2017.
 • Räägime dividendide ja töötasu eristamisest, sealhulgas peatume lähemalt nn OÜ-tamise maksukontrollidel.
 • Võtame fookusesse piiriülese tegutsemise ja arutame läbi järgmised teemad:
  • töölähetuse ja lähetatud töötaja eristamine ning sellega kaasnevad erisused;
  • välisriigis töötaja palkamisega seonduvad maksu- ja tööõiguse aspektid;
  • püsiva tegevuskoha määratlemine täna ning muutuvate rahvusvaheliste reeglite valguses.
 • Anname uute isikuandmete kaitse reeglistiku ülevaate ning peatume selle võimalikul mõjul ettevõtetele.
 • Räägime üle uue riigihangete seaduse olulisemad muudatused pakkujate seisukohast lähtuvalt.
Koolituse läbiviijad
Kristjan Järve Kristjan on Grant Thornton Balticu maksunõustamise valdkonna juht ja vastutav partner, kes töötab ettevõttes alates 1999. aastast. Tal on rohkem kui 15-aastane maksu- ja ärinõustamise kogemus. Tema roll on mõista klientide äritegevuses peituvaid maksuriske ning kasutamata võimalusi. Samuti nõustab Kristjan piiriüleste laienemiste ja erinevate restruktureerimiste maksuefektiivset läbiviimist ning nende toimingute järgseid siirdehindasid.
Krisi Pungas Krisi on alates 2016. aasta jaanuarist Grant Thornton Balticu siseauditi juht. Varem on ta siseaudiitorina töötanud Interna OÜ-s (siseaudiitor.ee) ja avaliku sektori organisatsioonides. Tal on CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikaat.Krisi viib läbi sisekontrollisüsteemide auditeid, tehingute seaduslikkuse auditeid, finantsauditeid ning ELi fondide projektiauditeid. Krisil on kogemus ka raamatupidajate ja siseaudiitorite koolitajana ning ta on Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu liige.
Allan Kubu Allan liitus Grant Thornton Balticu meeskonnaga 2015. aasta oktoobris, asudes tööle maksu- ja õigusnõustamise osakonna assistendina. Alates 2016. aasta suvest töötab Allan noorem õigusnõustajana. Allani roll on nõustada kliente igapäevastes küsimustes ning leida koostöös maksu- ja õigusnõustamise meeskonnaga klientidele kõige kvaliteetsemad ja lisandväärtust pakkuvamad lahendused. Samuti õpib Allan töö kõrvalt Tartu Ülikoolis õigusteaduse magistrantuuris.

Koolituse kestus

Koolitus toimub 12. jaanuaril 2017 kell 09.30-12.30.

Registreerimine

Koolitusel osalemine maksab 89 eurot (km-ga 106,80 eurot).  

Registreerimiseks palume saata e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistada telefonil 626 4500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 11.01.2017.

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne ürituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

 • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
 • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
 • Koolitus toimub 12. jaanuaril 2017, kell 09.30 -12.30.
Tel: +372 626 4500 Contact: info@ee.gt.com