Riskijuhtimises on esmane ja lihtsaim samm teha organisatsioonisisene enesehindamine.

Selleks, et enesehindamine oleks võimalikult lihtne ja mugav ning Te teaksite, millistele nõuetele Teie sisemised tegevused peavad vastama, oleme välja töötanud andmekaitse üldmäärusele üleminekuks valmisoleku hindamise küsimustiku. Seda saab iga organisatsioon iseseisvalt kasutada.

Enesehindamise küsimustikku täidavad nii juhid kui ka töötajad. Küsimustiku eesmärk on kaardistada juhtide ja töötajate hinnangul kriitilised riskid ja mittevastavused üldmääruse nõuetele. Enesehindamise küsimustikku on võimalik täita viies keeles – eesti, vene, inglise, läti ja leedu. Vastuste alusel koostavad meie nõustajad organisatsioonile aruande, milles kajastatakse enesehinnangust selgunud riskid ja täiendavat analüüsi vajavad eeldatavad mittevastavused üldmääruse nõuetele.

Isikuandmete kaitse määrus Osad ettevõtted pole valmis isikuandmeid uut moodi töötlema Lugege lähemalt