Me ei piirdu vaid protsesside hindamisega, vaid soovime Teile anda maksimaalset lisaväärtust. Seetõttu hindame vastavusauditi käigus ka IT-süsteemide vastavust üldmääruses sätestatud andmete töötlemise nõuetele.

Kui aga auditi käigus selgub, et organisatsioonil on vaja teha oma infosüsteemis arendusi, et tagada andmete turvaline käitlemine ja vastavus määruse nõuetele, koostame IT-süsteemi arenduse lähteülesande Teie infosüsteemi arendajale.

IT-süsteemi arenduseks lähteülesande koostamine on küll aeganõudev, kuid kuna me oleme teinud vastavusauditi, siis juba teame, mida ja kuidas on Teie infosüsteemi ülesehituses või funktsionaalsuses vaja muuta. Seetõttu on ka lähteülesande koostamine lihtne ning loogiline samm.