2018. aasta maikuus hakkab kehtima isikuandmete kaitse üldmäärus. On oluline hinnata, kas ja mil määral on Teie organisatsioonis vaja teha muudatusi isikuandmete haldamises – selleks tulebki läbi viia vastavuse hindamine.

Oleme välja töötanud kolmeosalise teenuste paketi, mille kasutamine aitab Teil hinnata, kas Teie igapäevaste tegevuste tõttu on vaja teha muudatusi sisemistes protsessides või IT-süsteemides. Meie teenuste paketi abil on Teil mugav ja lihtne oma tegevus uue määruse nõuetega vastavusse viia.

Veel samal teemal:

Isikuandmete kaitse Pakume andmekaitseametniku teenust Võtke ühendust
Isikuandmete kaitse Kellel on vaja andmekaitsespetsialisti? Lugege lähemalt