Meie kliendid on nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonid, kellele on kas süsteemse pettusega või vahendite väärkasutuse tõttu kahju tekitatud.

Meie saame aidata järgnevalt.

Toimunu fikseerimine – tõendite kogumine, kahju suuruse hindamine, sh kohtusse pöördumiseks advokaadile tõendite kogumine.

Põhjuste selgitamine – on oluline mõista, miks ja kuidas pettus või väärkasutus sai toimuda. Kas organisatsiooni protseduurid olid seatud nii, et pettust oli lihtne korda saata ja seeläbi oli omanikul oma hoolsuskohustus täitmata, või oli tegemist hästi läbimõeldud ja teadlikult protseduure ning nõudeid rikkudes planeeritud tahtliku tegevusega.

Anname Teile objektiivse ja sõltumatu hinnangu, kui tõenäoliselt saab töötaja enese kaitsmisel tugineda sellele, et organisatsiooni sisekorraeeskirjad olid puudulikud, mis omakorda viitab tööandja tegematajätmistele. 

Riskijuhtimine Käituge minu sõnade, mitte minu tegude järgi! Lugege lähemalt