Finantssektori toimimist reguleerivad seadused sätestavad siseauditi kohustuse finantsinspektsiooni järelevalve all ja tegevusloaga tegutsevatele ettevõtetele, näiteks krediidiandjatele ja -vahendajatele, makseasutustele ning kindlustusseltsidele. Sellistes ettevõtetes tuleb teha siseauditid, et tagada ettevõtte tegevuse vastavus seadustele ning tegevusloa andmise tingimustele. Meie klientide seas on nii krediidiandjaid, krediidivahendajaid ja makseasutusi kui ka kindlustusseltse.