Protsesside kaardistamine on abivahendiks ettevõttes/asutuses toimuvate tegevuste optimeerimiseks.

Protsesside kaardistamist kasutatakse ettevõtte/asutuse protsesside piltlikuks kujutamiseks graafilisel teel, et analüüsida sisekontrolli süsteemi toimimist, riske, eeskirjade järgimist jmt.

Protsesside kaardistamine kui kvaliteedi tõstmise vahend. Protsesside kaardistamine aitab teil saada adekvaatset ning objektiivset ülevaadet teie asutuses/ettevõttes toimivatest protsessidest ehk kuidas ning millises järjekorras asjad toimuvad.

Protsesside kaardistamine kui juhtimissüsteemide korrastamine ja arendamine. Juhtimissüsteemide efektiivse toimimise hindamise üheks osaks on juhtimisprotsesside kaardistamine selgitamaks, kuidas toimuvad erinevad juhtimise alategevused ettevõttes/asutuses. Protsessidel põhinev lähenemine võimaldab kirjeldada organisatsiooni läbivaid tegevusi paremini – kes mida teeb, kes otsustab ja kes vastutab. Kaardistamine tulemusel leitakse võimalused juhtimissüsteemi efektiivsemaks muutmiseks.

Protsesside kaardistamine kui muutuste rakendamise sisend. Rasketel aegadel on üheks viisiks asutuses/ettevõttes toimuvatele s.h protsessidele näkku vaadata, nad ära kirjeldada ning vastavalt kriteeriumidele ära mõõta. Ainult nii selguvad kitsaskohad ettevõtte/asutuse tegevuses. Korrastunud juhtimissüsteem ning töötajad, kes teavad ettevõtte eesmärke ning oma rolli antud eesmärkide täitmisel, on oluliselt rohkem motiveeritud.

  • Efektiivsed protsessid = ressursside efektiivne kasutamine
  • Efektiivsed protsessid = eesmärkide saavutamise tagamine