Loome Teile korruptsiooni ja pettuse ennetamiseks tervikliku süsteemi, mis võib sisaldada järgmisi osi.

  • Huvide konflikti kaardistamise protsess. Võimalikud huvide konfliktid tuleb kindlaks teha mitte ainult juhatuse liikmete,  vaid kõigi töötajate puhul, kes saavad teha ostuotsuseid või muid strateegilisi otsuseid, mis võivad mõjutada tulemusi.
  • Pettustest teavitamise (whistleblowing) süsteemi loomine. Sageli on organisatsioonidel loodud e-posti aadress või postkast, mille kaudu saab töötaja teada anda pettusest või ebaeetilisest käitumisest. Kuid ainult sellistest abinõudest ei piisa. Pettuste ja ebaeetilise käitumise ennetamiseks ja avastamiseks on vaja luua süsteem, mis sisaldab lisaks teavitamisvõimaluste loomisele selget ja mõõdetavat eetikakoodeksit või käitumisjuhist, selget sanktsioonide poliitikat, laekunud informatsiooni objektiivset menetlust ning eestvedamist juhtkonna poolt.

Tõhusa pettusi ja ebaeetilist käitumist ennetava ning avalikustava süsteemi loomine võtab aega. See nõuab süsteemset ning teadlikku tegevust. Meie ülesanne on aidata Teil terviklikku lahendust luua  ja pakkuda tugiteenuseid süsteemi toimimiseks (nt pettustest teavitamise e-posti aadress või telefoninumber konkreetselt Teie organisatsioonile, kaebuste menetlemine, käitumisreeglite ja protseduuride loomine jms).