Organisatsioon saab ka ise enda tegevuse vastavust, efektiivsust ja eesmärgipärasust mõõta. Selleks ei ole alati vaja auditit teha, vaid pidevat seiret saab rakendada ka enesehindamise küsimustikke ja muid enesehindamise meetodeid kasutades. Koostame Teile vajalikus valdkonnas enesehindamise mudeli, et saaksite oma tegevust ja tulemusi järjepidevalt mõõta, tagades seeläbi ka andmete võrreldavuse.