Seire ehk auditis tehtud ettepanekute rakendamise fikseerimine.

Seire osas tuleb sisse seada ja käigus hoida süsteem nende tulemustega tegelemise üle seire teostamiseks, millest auditeeritavat teavitati. Selleks kehtestatakse järelkontrolli protsess jälgimaks ja tagamaks juhtkonnapoolsete abinõude efektiivse rakendamise või abinõude mitterakendamisest tuleneva riski aktsepteerimise tippjuhtkonna poolt.