Järelkontrolli protsessi teostatakse järelauditi läbi viimisega.

Järelauditi käigus hinnatakse, kas juhtkond on asunud aruandes toodud puuduseid kõrvaldama, kas ja millised meetmed on tarvitusele võetud, kas aruandes toodud soovitusi on arvestatud ja kas seda on tehtud õigeaegselt. Järelkontrolli funktsiooni teostatakse järelauditi läbi viimisega. Järelauditi käigus hinnatakse, kas juhtkond on asunud aruandes toodud puudeid kõrvaldama, kas ja millised meetmed on tarvitusele võetud, kas aruandes toodud soovitusi on arvestatud ja kas seda on tehtud õigeaegselt.