Planeerimine on olulisim etapp auditi läbiviimisel – halvasti tehtud planeerimine vähendab auditi tulemuste kvaliteeti.

Planeerimise etapp võib võtta isegi üle poole auditile planeeritud ajaressursist.

Auditi planeerimine koosneb erinevatest tegevustest:

  • auditeeritavaga ja tema tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide, poliitikate jms tutvumine;
  • sisekontrollisüsteemi hindamine;
  • auditi eesmärkide ja ulatuse määratlemine;
  • tutvumine riskianalüüsiga või selle läbi viimine;
  • eelanalüüs auditi läbiviimise viiside määratlemiseks;
  • auditi kava ja programmi koostamine;
  • auditeeritava üksuse teavitamine.