Protseduuride läbiviimine

Tõendusmaterjali kogumisel kasutatakse auditi teostamiseks mõnda alltoodud meetodit või kasutatakse kompleksi mõnest nimetatud meetodist: 

 • inspekteerimine
 • läbivaatamine
 • vaatlemine
 • kinnitused
 • intervjuud
 • päringud
 • tegevuse taasesitus
 • arvutused
 • analüüsid
 • aruannete ja uurimustega tutvumine
 • IT süsteemipäringute tegemine
 • “kliendiks maskeerumine”