Auditi läbiviimine koosneb erinevatest etappidest.

Finantsauditi korral on avalikus sektoris auditi läbiviimist reguleerivaks juhendiks finantsauditi käsiraamat avaliku sektori siseaudiitoritele. Tulemusauditi korral on kasulikuks juhendmaterjaliks tulemusauditi käsiraamat ja tulemusauditi rakendussuunised.

Artikkel Oma siseaudiitor või siseauditi teenus väljast? Lugege lähemalt