Juhtimisauditi eesmärgiks on hinnata ja analüüsida hea juhtimistava põhimõtetest lähtuvalt asutuse tegevuspoliitikaid ja protseduure, mis on seotud organisatsiooni missiooni ja eesmärkide saavutamisega.

Seega on juhtimisauditi tulemuseks auditiaruanne, milles antakse hinnang asutuse kitsamatele alategevustele, protsessidele jms.