Järelauditi eesmärgiks on:

  • määrata kindlaks, kas ja kuivõrd korrektselt, efektiivselt ja õigeaegselt on asutuses ellu rakendatud auditi tulemusel antud soovitusi;
  • hinnata jätkuvat kooskõla kehtestatud nõuetega;
  • veenduda, kas juhtkond on hinnanud riske, mis tulenevad auditi käigus tehtud soovituste mitterakendamisest.