Siseaudiitori eesmärk on tagada asutuse juhtkonnale kindlustunne, et tehtavad otsused ja tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ja kasutavad ressursse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt.

Siseauditi valdkonnas pakume järgmisi teenuseid:

Lähtume oma töös audiitortegevuse seadusest ning rahvusvahelistest kutsetegevuse standarditest.
Meie klientide hulgas on finantssektoris tegutsevad ettevõtted, kohalikud omavalitsused, sihtasutused, riigi osalusega äriühingud jpt.

Saatke oma päring

Artikkel Oma siseaudiitor või siseauditi teenus väljast? Lugege lähemalt