Kontrollime Teie organisatsiooni igakuiseid:

  • sularahakassa tehinguid
  • ostu- ja müügitehinguid
  • majanduskulude sihipärasust
  • huvide konfliktide esinemist
  • nõuete ja kohustuste haldust
  • lepingute sõlmimise protsesse
  • (finants)aruandluse korrektsust ja asjakohasust
  • teisi Teile olulisi finantsarvestuse valdkondi