Nõustame tõhusa järelevalve protsessi loomisel - aitame hinnata korruptsiooniriske, kaardistada korruptsiooniriskiga tegevused ning meetmed huvide konflikti vältimiseks ning lahendamiseks.