Teostame tellija soovil konkreetse eesmärgi ja ulatusega auditeid, kontrolle ja analüüse. Eritöödena teostame näiteks: 

Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamine

Nõustame tõhusa järelevalve protsessi loomisel - aitame hinnata korruptsiooniriske, kaardistada korruptsiooniriskiga tegevused ning meetmed huvide konflikti vältimiseks ning lahendamiseks.

Tehingu seaduslikkuse või vastavuse kontroll

Hindame nii riigihangete kui ettevõtte hangete/ostude vastavust seadusele, sisekorra eeskirjadele ja heale tavale:

 • kas kõik hanked on läbi viidud ja seda on tehtud kooskõlas riigihangete seadusega ja sise-eeskirjadega
 • kas konkurentsiolukorda kasutatakse efektiivselt ära (nt pakkumiste võtmisel)
 • kas kõigi ostude puhul on tagatud hanke läbipaistvus ja kontrollitavus
 • kas on rakendatud huvide konflikti vältimise meetmeid
 • kas organisatsiooni hangete kord on piisav ja asjakohane ning seda täidetakse

Sisekontrolli teenus

Kontrollime Teie organisatsiooni igakuiseid:

 • sularahakassa tehinguid
 • ostu- ja müügitehinguid
 • majanduskulude sihipärasust
 • huvide konfliktide esinemist
 • nõuete ja kohustuste haldust
 • lepingute sõlmimise protsesse
 • (finants)aruandluse korrektsust ja asjakohasust
 • teisi Teile olulisi finantsarvestuse valdkondi
Valdkonna juht Kai Paalberg

Riskijuhtimisteenuste osakonna juht, juhtiv siseaudiitor

Kontaktid

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie organisatsiooni vajadustest ning meie riskijuhtimise ja siseauditi teenuse võimalustest!