Risk on võimalik oht, et mingi sündmus, tegevus või tegevusetus võivad põhjustada vara või maine kaotuse ning ohustada asutusele pandud ülesannete tulemuslikku täitmist. Coaching on arengumeetod, mis aitab juhil analüüsida ja mõtestada nii tegevust, kogemusi kui ka ideid.

Coach lähtub alati kliendi valitud teemast, on kriitikavaba ja objektiivne ning ei suuna klienti. Coachi enda kogemus kliendi ärivaldkonnas ei ole oluline. Coach ei anna nõu – see on konsultantide ja mentorite töö. Coach töötab aktiivselt kliendi tõstatatud teemaga, kuulates, küsides, peegeldades ja suunates klienti mugavustsoonist välja tulema. Eesmärgistatud ja arendavas coachingus saavutatakse parim tulemus kuue kuni kaheksa sessiooni tulemusena pooleaastase perioodi jooksul.

Valdkonna spetsialist Katrin Oblikas

Inimeste arengu ja org.kultuuri juhtivnõustaja

Võtke ühendust