Koordineerime riskide hindamist.

Teeme Teile koolituse riskide hindamise metoodika kohta ja määrame koostöös organisatsiooni juhtkonnaga riskide hindamise töögrupid. Räägime näiteks riskidest, mis on seotud strateegia saavutamisega, samuti on olulised igapäevased operatsiooniriskid, mis puudutavad personali, ostusid, varusid ja tootmist, IT-d, juhtimist, hinnastamist jms.

Tuvastame riske nii struktuuripõhiselt kui ka tegevuspõhiselt, lähtudes kahest asjaolust: esinemise tõenäosus ja avaldumise mõju. Analüüsi tulemusena esitame Teile aruande.

Riskijuhtimine Mis juhtub, kui majja pääseb küberkurjategija Lugege lähemalt