Negatiivse mõtlemise positiivne mõju - just nii võib kokku võtta riskide haldamise organisatsioonis, sest läbi riskide teadvustamise saab tegeleda ka nende haldamisega, tegevuste prioritiseerimisega ning seeläbi ka ressursside juhtimisega.

Riskid ohustavad organisatsiooni eesmärkide täitmist. Selleks, et riskide esinemise sagedust või mõju viia miinimumini ja olla valmis riskide avaldumiseks, on vajalik riske teadlikult hallata. Nõustame teid:

  • riskide hindamise läbiviimisel
  • riskide haldamise süsteemi loomisel

Riskide hindamine

Koordineerime teie organisatsiooni riskide hindamist - abistame organisatsiooni mõjutavate riskide kaardistamisel ja riskide mõju ja tõenäosuse hindamisel ning koostame riskiaruande koos organisatsiooni riskimaatriksiga.

Riskide haldamine

Nõustame organisatsiooni riskide haldamise süsteemi loomisel - tuvastatud riskidele riskijuhtide määramisel, riskide maandamiseks planeeritavate tegevuste määratlemisel ning riskide seiramise süsteemi loomisel.

Riskijuhtimine Mis juhtub, kui majja pääseb küberkurjategija Lugege lähemalt