Kas Teie organisatsioonis töötab üle 50 inimese? Sel juhul puudutab Teid kohustus luua nii organisatsioonisisesed kui ka -välised teavitamiskanalid, et inimesed saaksid anda infot asutusesiseste väärkäitumiste kohta.

See kohustus tuleneb teavitaja kaitse seadusest (jõustub detsembris 2021), millega võetakse Eesti õigusesse üle EL-i vastavasisuline direktiiv. Rahvasuus on seda hakatud kutsuma vilepuhuja direktiiviks. Rikkumised, mille kohta vilepuhujad võivad infot anda, on väga erinevad – hangete korra rikkumine, sisemised pettused, keskkonnaalaste nõuete rikkumine jms.

Ühtlasi tasub meeles pidada, et hästitoimiva rikkumisest teavitamise süsteemi kasutuselevõtmiseks on muidki põhjuseid peale EL-i direktiivi. Kui inimestel on võimalik diskreetselt väärkäitumisest teavitada, siis võimaldab see ära hoida väärtegusid ning suurt majanduslikku ja mainekahju.

Saatke oma päring

Vilepuhuja Vihjeandmine ehk väärkäitumisest teavitamine Lugege lähemalt