Millistel ettevõtetel on kohustus tegeleda rahapesu ja terrorismi tõkestamisega?

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega peavad tegelema kõik ettevõtted ja asutused, kellel on selleks seadusest tulenev kohustus – finantssektoris tegutsevad ettevõtted, hasartmängu korraldajad, kinnisvaravahendajad, kauplejad, väärismetalli kokkuostjad ja hulgimüüjad, audiitorid, raamatupidamisteenuse ja nõustamisteenuste pakkujad, pandimajad, notarid, advokaadid jpt.

Kui rahapesu seadus kohaldub ka Teie ettevõttele, peab Teil olema:

  • koostatud ettevõtte tegevusega kaasnevate rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hinnang,
  • kirjalikult defineeritud ja juhatuse poolt kinnitatud ettevõtte riskiisu ning
  • protseduurireeglid, millega Teie ettevõte neid riske maandab.
Test Kas Teie ettevõte on rahapesu tõkestamiseks valmis? Testima!